Computer
Systems

Számítógépes
Rendszerek

Computer
Systems

Számítógépes
Rendszerek

ELTE IK

Számítógépes rendszerek

A "Számítógépes rendszerek" az első félév kötelező tantárgya, a 2018-as Programtervező Informatikus BSC tanrend része, kreditértéke 5. A tantárgy az előző BSC tanrend “Számítógépes alapismeretek” kurzus utódjának tekinthető. A tárgy keresztfélévben is meghirdetésre kerül. Nappali képzés során 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat mellett 1 óra konzultáció, míg esti képzésben 1 óra előadás és 1 óra gyakorlat áll a hallgatók rendelkezésére! A tárgy felvételének nincs előfeltétele!
A tantárgynak három fontos célkitűzése van.
 • A középiskola után különböző alapokkal érkező hallgatóknak adjon egy közös számítógépes rendszer szemléletet, minimumot, ami elengedhetetlen a későbbi tanulmányok során!
 • Lássák, hol és milyen formában találkozhatnak számítógépes rendszerekkel.(IoT rendszerektől, lokális vezérlőktől a szuperszámítógépekig)
 • Ismerkedjenek meg a két leggyakrabban használt operációs rendszer környezettel, legyenek képesek a munkájukat könnyítő alapvető scriptek írására!

Kérjük az alábbi rövid eszközhasználatról szóló kérdőív kitöltését! itt

33

programozó
csoport

2

tanári
csoport

1

spec
csoport

4

fsz
csoport

Tartalom

Előadás

Az előadásokon a következőkre koncentrálunk:
 • Ismerje meg a számítógépek felépítésének alapjait
 • Tudja megkülönböztetni a legfontosabb számítógép rendszereket (mikrokontrolleres, többprocesszoros, többmagos rendszerek, adatok, programok, ábrázolásuk)
 • Ismerje a számítógépek alap építőelemeit (alaplap, processzor (Cisc,Risc), memória, input/output perifériák)

Gyakorlat

A gyakorlatok felölelik a következő kompetenciákat:
 • Ismeri a számítógépek alapvető elemeit, tud akár processzort is cserélni a számítógépben!
 • Ismeri, használja a UNIX, Windows rendszerekben használható alapvető parancsokat, lehetőségeket.
 • Használja az operációs rendszer parancs és grafikus felületét

Követelmény

A félév során folyamatos számonkérés keretében, a gyakorlati jegy megszerzéséhez szükséges:
 • Részvétel a gyakorlatokon a TVSZ szerint
 • 3 beadandó feladat elkészítése határidőre
 • 4 zárthelyi dolgozatot sikeres(mindegyik min.50%) megírása


A félévből hátravan:

Dokumentumok

Segítség

Előadások, gyakorlatok anyaga:

A prezentációkat, gyakorlati feladatsorokat elérheti az ELTE Canvas oldalon! (Az anyagok NEM önálló felkészülésre vagy hallgatói jegyzetnek készültek, hanem az előadások, gyakorlatok követését hivatottak elősegíteni!)

Kérjen segítséget:

Forduljon a gyakorlatvezetőhöz a gyakorlat idején!
Kérdezze levélben a gyakorlatvezetőt!
Végső esetben keresse az előadót óra előtt vagy után!

Javasolt irodalom:

Kapcsolat

Dr. Illés Zoltán
Dr. Abonyi-Tóth Andor
Bakonyi Viktória
Csongrádi Tamás
Kereszti Zalán
Kis Szilvia
Klettner Péter
Korom Szilárd
Kruppai Gábor
Menyhárt László Gábor
Nagymáté Péter
Nemes Balázs
Nemes Marcell
Sándor Antal
Szabó Dávid
Vödrös Viktor

Dr. Illés Zoltán

Dr. Illés Zoltán

egyetemi docens, tárgyfelelős

Dr. Abonyi-Tóth Andor

Dr. Abonyi-Tóth Andor

adjunktus

Bakonyi Viktória

Bakonyi Viktória

oktató

Csongradi Tamás

Csongradi Tamás

oktató

Kereszti Zalán

Kereszti Zalán

oktató

Kis Szilvia

Kis Szilvia

oktató

Klettner Péter

Klettner Péter

oktató

Korom Szilárd

Korom Szilárd

oktató

Kruppai Gábor

Kruppai Gábor

oktató

Menyhárt László

Menyhárt László

oktató

Nagymáté Péter

Nagymáté Péter

oktató

Nemes Balázs

Nemes Balázs

oktató

Nemes Marcell

Nemes Marcell

oktató

Sándor Antal

Sándor Antal

csoportvezető

Szabó Dávid

Szabó Dávid

doktorandusz

Vödrös Viktor

Vödrös Viktor

oktató